Хабаршы

«АБАЙ МУЗЕЙІНІҢ ХАБАРШЫСЫ»

әдеби-танымдық журналына мақалалар қабылдайды

 

Ұсынылатын мақалалар басқа баспаларда немесе электрондық басылымдарда бұрын жарияланбаған түпнұсқа болып табылуы тиіс.

«Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық музей-қорығы «Абай музейінің Хабаршысы» журналына мақалалар қабылдайтынын хабарлайды.

«Абай музейінің Хабаршысы» журналы 2024 жылға келесі тақырыптарда мақалалар қабылдайды:

 1. Абайтану
 2. Шәкәрімтану
 3. Мұхтартану
 4. Алаштану
 5. Абайдың ақындық мектебі
 6. Музейтану
 7. Көкейкесті

 

 1. Мақала қазақ, орыс тілдерінде қабылданады, формат А-4, көлемі 3-7 беттен аспауы шарт. Үстіңгі, астыңғы жиектер – 2 см, оң жақ жиек – 2 см; сол жақ жиек – 3 см; шрифт – 14 кегль, «Тіmes New Roman» гарнитурасында, мәтін аралық қашықтық 1,0 пт интервал.
 2. Мақаланың басында жоғарыдағы сол жақта ОӘК (УДК) индексі көрсетіледі.
 3. Беттің оң жақ үстінде қалыңдатылған әріппен автор туралы мәлімет беріледі: автордың аты-жөні, оның астында оқу немесе жұмыс орны, дәрежесі, электрондық поштасы көрсетіледі.
 4. Содан екі аралықтан кейін БАС ӘРІПТЕРМЕН БАЯНДАМАНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ,
 5. Одан бір аралықтан кейін мәтінге аңдатпа (қазақ және ағылшын тілдерінде; орыс және ағылшын тілдерінде),
 6. Бір аралықтан кейін Тірек сөздер: музейтану, Абай музей-қорығы, музей қоры, коллекциялар, музей заты, жәдігер, экспозиция.
 7. Одан екі аралықтан кейін мақала берілуі керек. Мақаланың мәтінін бөлімдерге бөлу ұсынылады: кіріспе, негізгі бөлім (оның ішінде тақырыпшалар), қорытынды.
 8. Сілтемелер төртбұрышты жақшада беріледі: автордың аты-жөні жоқ тегі (бір фамилиялықтардың шығармаларынан басқа) немесе қысқартылған атауы (егер басылымда автор болмаса), үтір арқылы шыққан жылы; бетке сілтеме, сурет және т.б. [Омар, 2016: 145]. Егер мақалалар немесе архив материалдар жинағына сілтеме берілсе, автордың тегінің орнына жинақтың жауапты редакторының (немесе құрастырушысының) тегін көрсетуге болады. Екі автор бірлесіп жазған мақалаларға немесе кітаптарға сілтеме жасағанда екі автор да көрсетіледі [Рустемова, Сахариев, 1979: 37]. Үш немесе одан да көп авторлар бірлесіп жазған мақалаларға немесе кітаптарға сілтеме жасағанда бірінші автордың тегін көрсетіп, «және т.б.» деп жазу керек [Ибраев және т. б., 2011: 87]. Архив көздері толық ашылмайды, тек істің нөмірі мен парағы көрсетіледі (ҚР ПА, 2243: 35). Сол жылы жарияланған бір автордың шығармаларына сілтеме жасағанда, басылым жылында «а», «б» әріптерін қосу арқылы туындыларды ажырату керек [Жоламанов, 2020a: 15] [Жоламанов, 2020б: 22]. Электрондық ресурстарға сілтеме жасау кезінде электрондық ресурстарға арналған материалдардың белгіленуін [Электрондық ресурс], сондай-ақ Интернет желісіндегі құжатқа жүгіну мекенжайы мен күнін көрсету қажет:

(Белоус, 2006:  http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm; келу күні: кк.мм. ж.)

Суреттерге сілтемелер жақшада беріледі, суреттегі заттың орны курсивпен көрсетіледі: (сурет. 1, 2; 2, 1). Суреттер немесе кестелер көлемі мақаланың 1/3 бөлігінен аспауы керек.

 1. Әдебиеттер мақала соңында әдебиеттерді алфавиттік ретпен араб цифрларымен орналастырылады. Пайдаланылған дереккөздер саны бесеуден кем болмауы тиіс. Әдебиеттер тізімі алфавиттік тәртіппен (автордың тегі мен аты-жөні, жұмыс атауы, орны, баспасы, шыққан жылы, беттері) түпнұсқа тілінде жасалады. Беттерге нөмір қойылмайды
 2. Фотосуреттер, көрнекіліктер таблицалардың көлемі мақаланың 1/3 мөлшерінен аспауы тиіс, JPEG форматында, 300 dpi кем болмауы керек. Мақаланың мазмұндық сапасына автор жауап береді.

Болмауы керек: қойынды жасау; сөздерді разрядтау арқылы бөліңіз (сөздер арасында, белгілер арасында бір ғана бос орын болуы керек); абзацтарды бос жолмен бөлу; автоматты режимде орындалатын командаларды пайдалану (әдебиеттерге сілтемелер, гиперсілтемелер мен ескертпелер енгізу, абзацтарды таңбалау және нөмірлеу және т. б.); макростарды қолданыңыз, мәтінді шаблон түрінде сақтаңыз және «тек оқуға арналған» орнатумен; мәтінді пішімдеу және мәжбүрлі аударымдар жасау. Көрсетілген өлшем бірліктері СИ жүйесіне сәйкес келуі керек.

 

Ескерту: JPEG форматында 300 dpi-ден кем емес мақала авторының ресми түскен фотосуреті берілуі керек.

Өзгертулер мен толықтырулар (қажеттілік болған жағдайда) туралы қосымша хабарландырылады. Материалдар ұқыпты тексерілген және мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес болуы керек. Талаптарға сәйкес келмейтін мақалалар жарияланбайды немесе қайта өңдеуге қайтарылады.

 

Мақалалар :abai-museum@mail.ru поштасына қабылданады.

 

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі

ОӘК (УДК) индексі

 

АЙМАНОВА Гүлжан Мұратқызы,

Абайдың «Жидебай-Бөрілі»

мемлекеттік тарихи-мәдени және

әдеби-мемориалдық музей-қорығы,

әдіскер

ainyr-81@ mail.ru

 

 

МАҚАЛА ТАҚЫРЫБЫ

 

Аңдатпа.

 

Тірек сөздер:

 

 

Мақала мәтіні

 

Әдебиеттер тізімі